Vùng đất Bình Thuận ngày nay, xưa kia thuộc vương quốc Chămpa. Lịch sử Bình Thuận đến nay đã trãi qua hơn 300 năm gắn liền với bao thăng trầm và biến cố của đất nước. Đơn vị hành chính tỉnh Bình Thuận đã có nhiều lần thay đổi là: trấn Thuận Thành – phủ Bình Thuận – dinh Bình Thuận cuối cùng được đổi thành tỉnh Bình Thuận.

Lịch Sử Bình Thuận Trong Hơn 300 Năm Qua

Sau khi vương quốc Chămpa sát nhập vào Đại Việt, ranh giới Bình Thuận khi đó chưa được xác định rõ ràng và cấp hành chính gì. Đến năm 1697, Bình Thuận lần lượt được đổi từ một trấn lên thành phủ, rồi lên thành dinh. Vào thời Minh Mạng năm 1825, Bình Thuận chính thức trở thành một tỉnh lỵ… 

Tháng 4 năm 1992, tỉnh Thuận Hải được chia thành 2 tỉnh mới lấy tên là Ninh Thuận và Bình Thuận theo Quyết định chia tách ghi ngày 26 tháng 12 năm 1991.

Khi tách ra, tỉnh Bình Thuận có 9 đơn vị hành chính gồm: thị xã Phan Thiết (tỉnh lỵ) và 8 huyện: Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong.

lịch sử hình thành tỉnh Bình Thuận ngày nay

Tỉnh Bình Thuận Ngày Nay

Ngày 25 tháng 8 năm 1999, chuyển thị xã Phan Thiết thành thành phố Phan Thiết.

Ngày 5 tháng 9 năm 2005, thành lập thị xã La Gi.

Diện tích tỉnh Bình Thuận: 7.812,8 km²
Dân số tỉnh Bình Thuận năm 2017: 1.576.300 người
Đường bở biển dài 192 km

Bình Thuận có vũng lãnh hải rộng 52 nghìn km².

Tỉnh Bình Thuận có 151.300 ha đất canh tác nông nghiệp.

Có 34 dân tộc cùng sinh sống ở Bình Thuận.

Đường sắt Bắc – Nam qua tỉnh với chiều dài 190 km.

Các đoạn sông qua Bình Thuận có tổng chiều dài 663 km, trong đó có: sông Cà Ty (76 km), sông La Ngà (74 km), sông Quao (63 km), sông Lòng Sông (43 km), sông Phan (40 km), sông Mao (29 km) và sông Luỹ (25 km).


Xem thêm

   Top 17 địa điểm tham quan du lịch tại Phan Thiết Mũi Né

  Những món đặc sản phải thư khi du lịch Phan Thiết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh Giá Bài Viết
[1 Đánh giá : 4 Điểm]